Norfolk (256), Thetford, Francis Howlett, 1668

£55.00

17th century token

Norfolk

Thetford

Francis Howlett, 1668

Obv:  FRANCIS HOWLETT     =         Woolsack

Rev:  OF THETTFORD            =         1668

0.41g.

BW 256, Norweb 3250.

Very Fine.